40 anys Serveis Socials Públics - Aldaia 2024

Ajuntamet d'Aldaia

13/FEB 2024

Què han significat,
què estem construint?

ACTE DE CELEBRACIÓ

9.00h
Recepció d’autoritats i persones assistents

9.30h
Audiovisual: 40 anys garantint drets

9.45h
Benvinguda de les autoritats

10.15h
Pausa cafè

11.00h
Col·loqui entre professionals

Mercè Martínez i Llopis, treballadora social de Foios, directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal (2015-2023)

Victoria Belis Herreras, treballadora Social i cap de secció de Serveis Socials de Sagunt (1981-2021)

Amelia López Cayuela, psicòloga. Directora d'àrea d'Atenció a les Persones i Serveis Socials de l'Ajuntament d'Aldaia (1984-2024)

Luis Lillo Granell, psicòleg, director de Serveis Socials de Quart de Poblet (1995-2021), cap d'àrea de la Direcció Territorial (2021-2024), en aquests moments director de Serveis Socials de L'Eliana

12.00h
Comunicació “Els Serveis Socials com a inversió per a una societat inclusiva”

A càrrec d’Antón Costas, Presidente del Consejo Económico y Social de España

13.00h
Col·loqui

13.30h
Monòleg “40, tant en tan poc”

Entrega de Premis de Reconeixement

Per què celebrem 40 anys de serveis socials a Aldaia?

Perquè els serveis socials formen part de la vida del nostre poble i des de fa quatre dècades la democràcia els ha anat transformant en un sistema de protecció encarregat de millorar la qualitat de vida de les persones, les famílies i els pobles.

Perquè en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, està la fonamentació dels drets socials com a quart pilar de l'estat de benestar (juntament amb l'educació, la sanitat i les pensions) i, per consegüent, el dret de totes les persones a l'accés als serveis socials públics, garantint-los amb equips professionals segons criteris poblacionals i altres índexs de vulnerabilitat. La qual cosa suposa un avanç molt significatiu en aquests 40 anys.

Perquè durant aquestes quatre dècades s'han resolt milers de situacions difícils i complexes, i la seua solució o millora ha tingut un alt impacte en les persones afectades (més de 10.500 en aquests 40 anys), però també sobre les seues famílies i el seu entorn. Durant aquest temps s'ha mostrat la maduresa, generositat i solidaritat d'Aldaia.

Perquè les decisions polítiques serveixen per a gestionar els assumptes públics, en sentit més noble de l'expressió, i tenen com a objectiu fomentar la bona convivència, fent possible la igualtat en l'accés als recursos i l'organització de serveis, amb els mitjans i infraestructures que donen respostes col·lectives. A Aldaia, eixes polítiques públiques han possibilitat el desenvolupament dels serveis socials a través dels quals, les persones, les famílies i els col·lectius socials hancomptat amb el suport de professionals que han escoltat, han estudiat les situacions i han oferit les alternatives i respostes més adequades en cada cas.

Perquè en la trajectòria de qualsevol servei cal fer parades i mirar el camí recorregut, avaluar-lo i tornar a agafar impuls per a fer que el futur siga fruit de l'aprenentatge col·lectiu, dels èxits i dels fracassos. Hem de ser capaços d'analitzar els nous reptes per a donar respostes noves i innovadores.

Quaranta anys és temps suficient per a comprovar si el que es va iniciar com a novetat en protecció social, ha sigut útil. En aquells moments, no hi havia altres referents dels quals aprendre i en la implementació dels quals vam ser pioners.

El balanç és excel·lent i el millor és que l'avaluació la fan cada dia les persones que utilitzen els serveis socials, ja siga en els serveis d'atenció a les persones majors, el servei d'acolliment, la renda valenciana d'inclusió, les persones han pogut tirar avant amb petits o grans suports com el servei d'ajuda a domicili, les que han pogut obtindre una ocupació perquè se'ls ha acompanyat en el seu itinerari d'inserció, o superar un moment en el qual la vida els mostrava la seua cara més difícil, són tantes les situacions de la vida que fan vulnerables a les persones…, i ací estan els serveis socials.

El més important és garantir que aquests assoliments col·lectius continuaran, que es podran celebrar els cinquanta i els seixanta anys, etc. d'uns avanços socials que afortunadament han contribuït a fer que Aldaia compte amb escoles, centres de salut i també centres de serveis socials, amb professionals qualificats que són essencials en la protecció de les persones, que treballen perquè l'adversitat siga un trànsit que es realitza en companyia.

Posar en valor els serveis socials és un compromís que hem de compartir des de la part política, el personal professional, les entitats socials, els mitjans de comunicació i tota la societat en el seu conjunt.

Perquè tot genera sentiment de pertinença i orgull de ser veïns i veïnes d'Aldaia i el coneixement i ús dels seus serveis socials ajuda a enfortir aquest sentiment tan poderós.

Celebrem els quaranta anys de serveis socials a Aldaia, i amb això volem visibilitzar-los més encara i mostrar al nostre poble el compromís de l'Ajuntament pels drets socials, uns drets que ho són per a totes i tots.

40 anys garantint drets socials.

Feliç aniversari al poble d'Aldaia per 40 anys de serveis socials públics.

Garantint drets

Cooperant amb les entitats socials

Per la nostra ajuda a domicili, pilar essencial dels serveis socials

Protecció i tranquil·litat per a les persones majors

Treballant amb professionalitat

Oferint suport social i psicològic

Compromesos per no deixar a ningú en el camí

Atenent la dependència

Garantia de la dignitat de cada ésser humà

Respectant i donant suport a la diversitat

Per haver atés a més de la meitat de la població

Impulsant comunitat

Pel seu impacte i reconeixement des de la ciutadania

Innovant i modernitzant els serveis socials

Protegint persones

Per les nostres infraestructures socials

Exigint el dret a l'habitatge: parc públic d'habitatges municipals i autonòmics

Per comptar amb el primer centre de dia de menors en risc

Cooperació per al desenvolupament

Apostant per la igualtat

Perquè les persones estrangeres siguen iguals en drets

Defensa i protecció de la infància

Per innovar en protecció a la infància (matern-infantil, eeiia…)

Públics i de proximitat

Per haver treballat per la igualtat de manera constant

Garantia d'espais de convivència

Pel parc públic d'habitatges socials

Per ser pioners amb una unitat d'atenció a les víctimes de violència de gènere

Inversions en ocupació, dignitat, prevenció, cohesió

Serveis essencials

Visibilitzant els serveis i als seus professionals

Drets universals

Fent costat a les dones víctimes de violència de gènere

Pels reconeixements rebuts

Donant resposta a l'emergència

Per la innovació i qualitat en els serveis a majors i persones amb discapacitat

Cooperant per a la cohesió social

Treballant per l'autonomia

Per ser pioners amb “menjar a domicili”

Fortaleses per a una aldaia amb justícia social